12x20x20xInspiration – Pecha Kucha på Bloggers Monday (#blmon)

Idag blev mitt första besök på Bloggers Monday, en get together som ursprungligen var på en måndag varje månad, där bloggare möts upp, nätverkar och delar tankar såväl som idéer. Bakom initiativet står bland annat Johan Ronnestam, Richard Gatarski och Daniel Erkstam.

Idag hölls eventetUnited Spaces lokaler och på det kunskapsdelande smörgåsbordet låg 12 stycken Pecha Kucha-presentationer med en talarlineup som lätt mäter sig med tunga konferenser. Av mycket bra plockar jag ut det (enligt mig) bästa.
(Vill du se hela eventet kan du hoppa ner direkt till videon)

Utbildning och skola i fokus

Ämnena kretsade brett kring internet, varumärken, men framför allt kring (förhoppningarna) utbildningsväsendets förändring.

Efter en inledande preso om att vi måste ta Internet på allvar av Daniel Erkstam, tog Johan Groth och höll en intressant presentation (som var baserad på den här presentationen) om det svenska skolväsendets problematik. Kortfattat handlar det om att vi har en massa segregation (som handlar mer om att individer söker sig till grupper som påminner om dem själva än att vissa grupper blir diskriminerade), att individualiseringen av utbildningen som sker just nu inte tillhandahåller det stöd som krävs när man jobbar individuellt samt att vi har en pågående decentralisering som tilldelar ansvar,  men inte ger mandat som täcker upp för det ansvarsområdet. Groths slutssats var att vi borde byta utbildningsminister.

Johan var inte ensam kring att lyfta skolan och utbildning som ämne. Även Peter Sandberg, från Disruptive.nu, presenterade sin nya idé om att göra undervisning gratis och tillgänglig online. Han tog upp problemet med att få bra lärare får det erkännande som de förtjänar. Peter vill bygga vidare på den idé som Salman Kahn, grundare av Kahn Academy, tog fram kring undervisning, som bygger på att lärandet sker utanför klassrummet och befästandet av kunskapen istället äger rum i klassrummet. (Till skillnad från hur vi gör nuförtiden då vi lär oss i klassrummet och sen ska försöka befästa våra kunskaper gneom läxläsning i vår ensamhet). Projektet som Peter har startat kallas Megalessons (och kommer förmodligen vara mer än en installationssida till Drupal inom kort).

Även Richard Gatarski, var inne på temat kring utbildning och om hur skolan i princip har spelat ut sin roll. Den känsla som överskuggade hans preso var att det är dags att börja titta på helt nya möjligheter som vi fått tack vare de alla nya verktyg och de nya krav som uppkommit, istället för att försöka reformera ett system som hamnat rejält på efterkälken.

Lite mindre BLAH BLAH BLAH tack!

Pecha Kucha i regi av Bloggers Monday
Per Axbom körde en fantastisk Pecha på vers (jepp, rim hela vägen under 400 sekunder) allt akompanjerat av skönt humoristiska strippar som rullade i bakgrunden. Temat var på att släppa alla fåniga corporate-mönster som lätt dyker upp. Möteskulturer, kopieringsstrategi, tillkrånglande av strategier och Agile-evangliserande sågades på bästa julklappsrimsvis. Mer sånt!

Varumärken och kommunikation – Mindre fuzz, mer värden

Elia Mörling drog igenom en grymt intressant preso kring hur vi bör titta på varumärkernas olika byggstenar; Berättelser, Upplevelser och Symboler, där symboler suger upp de värden som de associeras med.

People People‘s Johan Frössens preso var om Fantastic Things och handlade om hur vi bör rensa bort allt fuzz kring produkter för att hitta själen i dem. Som exempel tog han Apple som lyckades plocka bort allt som var oväsentligt i sin teknik (som gjorde människor osäkra) och gav löftet om ”It just works”. Samtidigt poänterade han att Ryan Air är minst lika duktiga på att rensa bort fuzz kring sin produkt. Deras löfte och budskap är ”Vi är riktigt jädra billiga”, vilket gör att folk tycker det är okej att åka packade som sillar.

Som avslutning drog Johan Ronnestam sin preso – Nyfiken på livet, vilken åter knöt an till utbildning- och utvecklingstemat. Vi blir begränsade av vår omgivning, vi blir tillsagda hur vi ska tänka. I skolan lär vi oss  att grönt är skönt, gult är fult. Inte för att det är sant, utan för att det är något fånigt rim någon har kommit på, men det formar oss ändå. Frågan är hur många är det som inser att skolan bara är till för att forma oss efter andras förväntningar.

Resten av presentatörerna

  • Malin Ströman, SVT och bloggare. – ’Våga släppa sargen’ – om hur contentproviders inom spel, print och broadcast måste fatta att webben är ett annat medium och våga låta nya användarsätt styra utvecklingen
  • Fredrik Marcus, Creuna – Om hans vardagsfotobloggande.
  • Alexander Bernhard, Timing Scandinavia – Om Socialt Entreprenörskap!
  • Roman Pixell – Gamification

Se alla Pecha Kuchas från Bloggers Monday (2011-12-09)

Stort tack till We stream U för att de var på plats och livestreamade eventet