Cannot connect to the real GitHub.com (SSL error) after Mac OSx 10.9.2 update

First off. Sorry for the SEO opted title of this post, but I thought it could help someone to get an answer quickly instead of surfing the web for a 3 hours as I did. Solution where found at Superuser.

If you end up getting this message when you connect to GitHub after updating OSx Maverick 10.9.2, you probably have an old or conflicting certificate issued by DigiCert (you shouldn’t be allowed to access their page either if it’s a cert problem).

Cannot connect to the real GitHub (SSL problem/error)
Reload won’t help you. Waiting won’t help you either

The solution is to remove the DigiCert (I had a bunch, wich I backed up before removing all of them) in your keychain access app, restart Crome and you should be good to go.

 

Any questions?

twanswers

I stumbled upon a new service today. Well, actually it was more of a twitter poke, but – hey that’s how we roll today on the Interwebz. 😉 A service called TWanswers, provides you with the answers on almost every question. It searches through Yahoo!Answer and WikiAnswer to get an answer to your question. Sometimes you get the exact answer and sometimes you get an archieve similar questions. Continue reading Any questions?

Why are we followed? Micro blog Netiquette

peltor-noise-canceling-earfmuff-hearing-protectionGood news: A lot of companies have finally picked up micro blogging! Bad news: Some of them don’t have the slightest idea of why, but they are convinced that if they can reach out to everyone they should just do that. Reach out to everyone. And that’s a really bad idea.

Let me tell you why. Continue reading Why are we followed? Micro blog Netiquette

Broar mellan det digitala och analoga

Den gamla bilden av att det digitala och det analoga livet är åtskillda börjar tack och lov blekna. Vi är alla samma personer oavsett vilket medie vi figurerar i. Vissa finner det ena mediet bättre än det andra, men trenden går mot att vi värderar de båda världarna lika. Nätkompisar = Kompisar, alltså. Continue reading Broar mellan det digitala och analoga

Teknikens sociala dynamik

Just nu är det rättegång mot de som ligger bakom The Pirate Bay och jag har följt förhandligarna via SVT:s stream.

I en värld av IPRED, FRA och okunniga myndighetspersoner känns det ändå väldigt värmande att SVT tar steget och använder tekniken till något gott, medan de samtidigt visar bevis på att var den neutrala part som vi alltid fått höra att de är. Kanske har redan resultatet av min kompis Johannas digitala strategi smittat av sig på Public Service-jätten. Continue reading Teknikens sociala dynamik

Digitalt trafikmeddelande

Just nu är det dålig framkomlighet eftersom Jaiku har havererat. Många försöker ta sig fram via en tråd, men eftersom den är hårt traffikerad bör man nog prova alternativa vägar. Det här är inget nytt problem och visar bara hur viktigt det är att sköta underhåll, så att trafikanter hamnar i tunga köer som bara utmynnar i frustration. Continue reading Digitalt trafikmeddelande