Digitalt trafikmeddelande

Just nu är det dålig framkomlighet eftersom Jaiku har havererat. Många försöker ta sig fram via en tråd, men eftersom den är hårt traffikerad bör man nog prova alternativa vägar. Det här är inget nytt problem och visar bara hur viktigt det är att sköta underhåll, så att trafikanter hamnar i tunga köer som bara utmynnar i frustration. Continue reading Digitalt trafikmeddelande